Je situované v športovej zóne mesta Humenné. Spolu s tenisovým areálom, futbalovým štadiónom, malým futbalovým ihriskom, zimným štadiónom, multifunkčným ihriskom s umelou trávou a rekreačnou zónou rieky Laborec sú lokalizované vedľa seba na pravom brehu rieky Laborec.
Počas letnej sezóny je otvorený vonkajší areál, ktorý tvorí 50 metrový bazén, minifutbalové ihrisko, volejbalové plážové ihrisko, basketbalové ihrisko, detské kolotoče a hojdačky, prístrešky, plocha pre detské motorové vozidlá. Obľúbenou letnou atrakciou je tobogan, dlhý 37 metrov, s dojazdom do 50-metrového bazéna v časti pre neplavcov, čo ocenia hlavne deti. Najmenším je určený bazén – brzgalisko pre malé deti . Návštevníkom sú k dispozícií aj ležadlá a samozrejme aj niekoľko bufetov.
Pri areáli kúpaliska sa nachádza parkovisko s cca 80 parkovacími miestami.

Otváracie hodiny
LETNÉ KÚPALISKO (vonkajší bazén – 50 m). Letná sezóna 2019 bola ukončená 02.09.2019.

Hodiny pre verejnosť
pondelok – nedeľa od 10:00 hod. do 19:00 hod.Kontakt:
Správa rekreačných a športových zariadení Humenné
Chemlonská7
066 01 Humenné
IČO: 00520560
Tel: 057/7763925,
e-mail: srasz@sraszhumenne.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Peter Ždiňak
Mobil: 0915907326
Tel: 057/7763831
e-mail: kupalisko.humenne@gmail.com

 
32.jpg09.jpg07.jpg16.jpg11.jpg18.jpg24.jpg23.jpg06.jpg01.jpg08.jpg22.jpg25.jpg19.jpg10.jpg17.jpg26.jpg21.jpg28.jpg14.jpg13.jpg02.jpg05.jpg30.jpg12.jpg15.jpg29.jpg20.jpg27.jpg31.jpg04.jpg03.jpg