Cenník poskytovaných služieb tenisová hala 

  • prenájom tenisového kurtu- tenisová hala                                              1 hodina              20,00 €
  • prenájom tenisového kurtu- tenisová hala                                           0,5 hodina              10,00 €
Správca tenisovej haly  si vyhradzuje právo na zmenu rozpisu obsadenosti tenisovej haly.
Platené objednávky majú prednosť pred objednávkami, ktoré majú schválené hodiny mestským zastupiteľstvom.