Verejné korčuľovanie      
  - ostatní     2 hod. 4,00 €
  - deti do 6 rokov   2 hod. 2,00 €
  - ZŤP /predložiť preukaz/ 2 hod. 1,00 €
           
Organizované skupiny   1 hod. 170,00 €
           
Základné, stredné školy   1 hod. 100,00 €
           
Materské školy - dopoludnia   1 hod. zadarmo
           
Organizácie a organizované skupiny 1 hod. 170,00 €
           
Organizovanie komerčných, kultúrno-spoločenských akcií, športových podujatí (viac ako 8 hod. denne)    
   
  2 000,00 €
Zapožičanie   pomôcok pri verejnom   korčuľovaní    2,00 €
Brúsenie korčúľ   1 pár 3,00 €

Základným školám so sídlom v meste Humenné,  pri prenájme zimného štadióna v čase od 08:00 do 14:00  prislúcha zľava 50% z cenníkovej ceny. Predmetná zľava prislúcha aj všetkým športovým klubom so sídlom v meste Humenné, ktoré sú registrované v Informačnom systéme športu. 


Platiaci návštevníci, resp. platené objednávky majú prednosť pred tými, ktorí užívajú zariadenia SRaŠZ Humenné bezplatne (napr. športové kluby ako hokejový klub,krasokorčuliarsky klub a pod.

V odôvodnených prípadoch môže štatutárny zástupca organizácie určiť zľavu na základe písomného súhlasu primátora mesta.                                                            

Toto doplnenie cenníka platí od 01. 09. 2019