Vstupné pre verejnosť: (bazén 25 m platné od 01.07.2015)

 • deti do 6 rokov: 1 hodina - 0,50 €
 • deti do 15 rokov, dôchodcovia, telesne postihnutí (predložiť doklad): 1 hodina - 0,70 €
 • dospelí: 1 hodina - 1,40 €; 2 hodiny - 2,40 €
 • poplatok za začatie každej 0,5 hodiny - 0,80 €
 • permanentná vstupenka na 6 mesiacov  10 h - 12,00 €; 20 h - 22,00 €
 • ročná permanentná vstupenka na 100 vstupov - 100,00 €
 • držiteľ „Senior karty“: 65 %-ná zľava z ceny lístka – 25 m bazén – streda a piatok od 14.00 do 16.00 hod.
 • držiteľ „Karty Humenčana“: 18 %-ná zľava z ceny lístka – 25 m bazén – streda a piatok od 14.00 do 16.00 hod.
 • držiteľ „Junior karty“: 20 %-ná zľava z ceny lístka – 25 m bazén – streda a piatok od 14.00 do 16.00 hod.

Organizované skupiny:
pondelok – piatok
organizácie:
 • celý bazén: od 09:00 do 14:00 hod.  1 hod. - 38,00 €
 • jedna plavecká dráha od 14:00 do 20:00 hod 1 hod. - 6,00 €
 • celý bazén 1 hod. - 56,00 €
 • jedna plavecká dráha 1 hod. - 7,50 €

základné školy:
 • celý bazén: od 09:00 do 14:00 hod. 1 hod. - 22,00 €
 • celý bazén: od 14:00 do 20:00 hod. 1 hod. - 26,00 €

sobota – nedeľa:
objednávka

 • celý bazén: od 09:00 do 20:00 hod.  1 hod. - 68,00 €
 • jedna plavecká dráha  1 hod. - 10,00 €

Obsadenie viac ako 3 plaveckých dráh sa považuje za obsadenie celého bazéna.
Správca krytej plavárne si vyhradzuje právo na zmenu rozpisu obsadenosti krytej plavárne.
SRaŠZ Humenné si vyhradzuje právo uprednostniť objednávku celého bazéna, alebo objednávku plaveckej dráhy v čase hodín pre verejnosť.
Objednávka celého bazéna má prednosť pred objednávkou plaveckej dráhy.
Platené objednávky majú prednosť pred objednávkami, ktoré majú schválené hodiny mestským zastupiteľstvom.