Vstupné pre verejnosť: (bazén 25 m platné od 15.03.2023)

 • deti do 6 rokov: 1 hodina - 1,00 €
 • deti do 15 rokov, dôchodcovia, telesne postihnutí (predložiť doklad): 1 hodina - 1,00 €
 • dospelí: 1 hodina - 4,00 €; 2 hodiny - 6,00 €
 • poplatok za začatie každej 0,5 hodiny - 2,00 €
 • permanentná vstupenka na 6 mesiacov  10 h - 36,00 €; 20 h - 72,00 €
 • ročná permanentná vstupenka na 100 vstupov - 350,00 €
 • držiteľ „Senior karty“: 20 %-ná zľava z ceny lístka – 25 m bazén – utorok až piatok 
 • držiteľ „Karty Humenčana“: 10 %-ná zľava z ceny lístka – 25 m bazén – utorok až piatok
 • držiteľ „Junior karty“: 15 %-ná zľava z ceny lístka – 25 m bazén – utorok až piatok
 • držiteľ identifikačného preukazu ISIC resp. potvrdenia o návšteve školy 20 % -ná zľava z ceny lístka

Organizované skupiny:
pondelok – piatok
organizácie:
 • celý bazén: od 09:00 do 14:00 hod.  1 hod. - 65,00 €
 • celý bazén od 14:00 do 20:00 1 hod. - 85,00 €
 • jedna plavecká dráha 1 hod. - 20,00 €
Pri prenájme plaveckej dráhy si každý návštevník tejto dráhy platí aj vstupné podľa platného cenníka.
Počas hodín pre verejnosť môžu byť súčasne prenajaté maximálne 2 plavecké dráhy.

základné školy:
 • celý bazén: od 09:00 do 14:00 hod. 1 hod. - 50,00 €
 • celý bazén: od 14:00 do 20:00 hod. 1 hod. - 60,00 €

sobota – nedeľa:
objednávka

 • celý bazén: od 09:00 do 20:00 hod.  1 hod. - 100,00 €
 • jedna plavecká dráha  1 hod. - 25,00 € 
Pri prenájme plaveckej dráhy si každý návštevník tejto dráhy platí aj vstupné podľa platného cenníka.
Počas hodín pre verejnosť môžu byť súčasne prenajaté maximálne 2 plavecké dráhy.

Obsadenie viac ako 3 plaveckých dráh sa považuje za obsadenie celého bazéna.
Správca krytej plavárne si vyhradzuje právo na zmenu rozpisu obsadenosti krytej plavárne.
SRaŠZ Humenné si vyhradzuje právo uprednostniť objednávku celého bazéna, alebo objednávku plaveckej dráhy v čase hodín pre verejnosť.
Objednávka celého bazéna má prednosť pred objednávkou plaveckej dráhy.
Platené objednávky majú prednosť pred objednávkami, ktoré majú schválené hodiny mestským zastupiteľstvom.