vstupné pre verejnosť (bazén 10 m platné od 01.09.2019)

organizované skupiny
organizácie:
  • od 09:00 do 14:00 hod.  1 hod. - 12,00 €
  • od 14:00 do 20:00 hod.  1 hod. - 16,00 €

materské školy, základné školy:
  • od 09:00 do 14:00 hod.  1 hod. - 8,00 €
  • od 14:00 do 20:00 hod.  1 hod. - 12,00 €
od 01.05.2016 doplnený cenník poskytovaných služieb v bazéne 10 m (obsadenie celého bazéna):
  • kurz batoliat (sobota)   1 hod. - 28,00 €
  • súkromne organizovaná skupina (sobota, nedeľa)   1 hod. - 15,00 €

Správca krytej plavárne si vyhradzuje právo na zmenu rozpisu obsadenosti krytej plavárne.
SRaŠZ Humenné si vyhradzuje právo uprednostniť objednávku celého bazéna, alebo objednávku plaveckej dráhy v čase hodín pre verejnosť.
Objednávka celého bazéna má prednosť pred objednávkou plaveckej dráhy. Platené objednávky majú prednosť pred objednávkami, ktoré majú schválené hodiny mestským zastupiteľstvom.