vstupné pre verejnosť (bazén 10 m platné od 15.03.2023)

organizované skupiny
organizácie:
  • od 09:00 do 14:00 hod.  1 hod. - 25,00 €
  • od 14:00 do 20:00 hod.  1 hod. - 60,00 €

materské školy, základné školy:
  • od 09:00 do 14:00 hod.  1 hod. - 20,00 €
  • od 14:00 do 20:00 hod.  1 hod. - 25,00 €

  • súkromne organizovaná skupina (sobota, nedeľa)   1 hod. - 30,00 €

Správca krytej plavárne si vyhradzuje právo na zmenu rozpisu obsadenosti krytej plavárne.
SRaŠZ Humenné si vyhradzuje právo uprednostniť objednávku celého bazéna, alebo objednávku plaveckej dráhy v čase hodín pre verejnosť.
Objednávka celého bazéna má prednosť pred objednávkou plaveckej dráhy. Platené objednávky majú prednosť pred objednávkami, ktoré majú schválené hodiny mestským zastupiteľstvom.