Kúpalisko Humenné

   
Adresa:    Správa rekreačných a športových zariadení Humenné
Chemlonská7 
066 01 Humenné
 
Telefón:   057/7763925
 
fax:   057/7763925  
IČO:   00520560  
Email:   sraszhumenne@gmail.com  
Web:   www.kupaliskohumenne.sk