Cenník mestskej športovej haly

  • základné, stredné školy, školské zariadenia 1 hodina 20,00 €
  • organizované skupiny a organizácie 1 hodina 35,00 €
  • organizovanie komerčných, kultúrno-spoločenských akcií, športových podujatí – (viac ako 8 hod. denne)1500 €
  • akcia, alebo športové podujatie, ktoré si nevyžaduje celodenné obsadenie haly (obsadenie hľadiska, alebo prekrytie palubovky kobercom) od 08:00 do 17:00 hod. 1 hodina 40,00 €,  po 17:00 hod. 1 hodina 70,00 €
  • prenájom haly na organizáciu nekomerčných športových akcií v rozsahu maximálne 14 hodín 1 deň 650,00 €
  • organizovanie akcií s charitatívnym cieľom 1 hodina 25,00 €
  • zasadačka (miestnosť č. 10) 1 hodina 15,00 €
  • VIP miestnosť (miestnosť č. 7) 1 hodina 15,00 €
  • lezecká stena 1 hodina 10,00 €

Ceny sú vrátane šatní a sociálnych zariadení.
V odôvodnených prípadoch môže štatutárny zástupca organizácie určiť zľavu na základe písomného súhlasu primátora mesta.
Správca mestskej športovej haly si vyhradzuje právo na zmenu rozpisu obsadenosti mestskej športovej haly