Športové zariadenia mesta Humenné sú celoročne pravidelne využívané športovými   klubmi v jednotlivých športoch na tréningový proces, na odohratie zápasov či na organizovanie súťaží. Používaním športových zariadení prispievame k celkovému rozvoju a rastu mladých športovcov v týchto kluboch.

Mesto zrekonštruovalo antukový nefunkčný atletický ovál a vybudovalo atletické sektory. Tartanový ovál so šiestimi bežeckými dráhami má dĺžku 400 metrov. Jeho súčasťou je 110-metrová rovinka s ôsmimi bežeckými dráhami. Za futbalovými bránkami sú využité technické priestory, kde sa nachádzajú sektory na atletické disciplíny, ako sú skok do výšky s viacúčelovou plochou, skok o žrdi, vrh guľou, hod diskom, kladivom i oštepom.

Parametrami vznikla funkčná bežecká atletická dráha s bezpečným povrchom v požadovanej kvalite a s požiadavkami WA (IAAF). Futbalové ihrisko v pôvodnej veľkosti 105 krát 68 metrov ostalo zachované, rovnako aj automatický zavlažovací systém.

Atletický štadión (AŠ) bol v roku 2023 daný do správy Správy rekreačných a športových zariadení Humenné (SRaŠZ). Na tomto AŠ prebieha vyučovací proces – telesná a športová výchova žiakov Základnej školy Hrnčiarska 13, tréningový proces 1. Atletického klubu Humenné a Futbalového klubu a Humenné v neposlednej miere aj atletický krúžok pri Centre voľného času Humenné.

Atletickú dráhu môže využívať aj športová verejnosť na beh a chôdzu. Mimo časov určených na pokrytie výučbovej či tréningovej časti je areál prístupný verejnosti podľa prevádzkovej doby a harmonogramu:

Obsadenosť atletického štadióna - klikni pre zobrazenie

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK pre návštevníkov Atletického štadióna – klikni pre zobrazenie

Kontakt: 
Správa rekreačných a športových zariadení Humenné
Chemlonská7 
066 01 Humenné
IČO: 00520560
Tel: 057/7763925
e-mail: srasz@sraszhumenne.sk

Kontaktná osoba: Igor Štefan, Kamil Kobak
Mobil: 0911 520 095 
e-mail: atletickyhumenne@gmail.com


01.jpg04.jpg03.jpg02.jpg