Cenník poskytovaných služieb multifunkčného ihriska  

  • žiaci materských, základných škôl, Centrum voľného času Humenné (organizovane) 1 hodina - 8,00 €
  • žiaci stredných škôl (organizovane) 1 hodina - 10,00 €
  • športovci rôznych klubov 1 hodina - 10,00 €
  • ostatné organizované skupiny 1 hodina - 25,00 €
  • osvetlenie  1 hodina - 10 €
Správca multifunkčného ihriska si vyhradzuje právo na zmenu rozpisu obsadenosti multifunkčného ihriska.
Platené objednávky majú prednosť pred objednávkami, ktoré majú schválené hodiny mestským zastupiteľstvom.